JOGI FIGYELMEZTETÉS

Az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 11-i 34/2002. Törvény (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) rendelkezéseinek megfelelően a következő információkat közöljük:

AZONOSÍTÁSI ADATOK

Ön az ERICA MEDIA SL tulajdonában lévő https://www.amigohungaro.es webhelyet látogatja, amelynek székhelye: AVDA. RICARDO SORIANO Nº 72, EDIF. GOLDEN, PORTAL B, 1. EMELET, 29601, MARBELLA, MALAGA, SPANYOLORSZÁG. ADÓSZÁM: B93425718, bejegyezve a Málaga városi Kereskedelmi Nyilvántartásában, Tomo 5456, folio 179, hoja MA-131059, a továbbiakban: TULAJDONOS.

A Tulajdonossal az alábbi módok valamelyikén léphet kapcsolatba:

Telefon: +34 663 676 359

E-mail: hola@amigohungaro.es

FELHASZNÁLÓK

Tájékoztatjuk Önt azokról a feltételekről, amelyek a Tulajdonos weboldalaihoz és mobilalkalmazásaihoz (továbbiakban az oldal(ak) vagy mobilalkalmazások), valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz  kapcsolódnak.

Bármely érdekelt fél hozzáférése és használata a Tulajdonos webhelyének és/vagy mobilalkalmazásának azt jelenti, hogy az érdekelt fél „felhasználó” státuszt szerez, és ezzel a státusszal egy sor jogot és kötelezettséget is.

Az Ön felelőssége, hogy hozzáférjen a jelen weboldalon elhelyezett jogi feltételekhez, adatvédelmi szabályzathoz, cookie politikához, vagy adott esetben az értékesítési feltételekhez és figyelmesen elolvassa azokat. Ajánljuk, hogy:

 • minden alkalommal keresse fel ezeket, amikor hozzá kíván férni az oldalhoz, vagy használni kívánja az oldal szolgáltatásait és tartalmát
 • nyomtasson ki ezeket vagy tároljon egy másolatot a rendszerén

A PORTÁL HASZNÁLATA

Ez a weboldal hozzáférést biztosít a Tulajdonoshoz vagy licenc partnereihez tartozó információk, szolgáltatások, programok vagy adatok sokaságához (a továbbiakban: „tartalom”), amelyekhez a Felhasználó hozzáférhet.

A Felhasználó felelősséget vállal a portál használatáért. Ez a felelősség kiterjed az egyes szolgáltatásokhoz vagy tartalmakhoz való hozzáféréshez szükséges regisztrációra. A regisztráció során a Felhasználó felel a valóságnak megfelelő és jogszerű tájékoztatásért. A regisztráció eredményeként a Felhasználó olyan jelszót kaphat, amelyért ő felel, vállalva annak gondos és bizalmas használatát.

A Felhasználó vállalja, hogy a Tulajdonos által portálján keresztül kínált tartalmakat és szolgáltatásokat (például chat-szolgáltatások, vitafórumok vagy hírcsoportok) megfelelően használja, és – például, de nem kizárólagosan – nem használja azokat a következőkre:

 • Illegális vagy a jóhiszeműséggel és a közrenddel ellentétes tevékenységben való részvétel.
 • Rasszista, idegengyűlölő, illegális-pornográf, terrorizmust támogató vagy emberi jogokat támadó tartalom vagy propaganda terjesztése.
 • A Tulajdonos, beszállítói vagy harmadik felek fizikai és logikai rendszereinek megrongálása, számítógépes vírusok vagy bármely más fizikai vagy logikai rendszer telepítése vagy terjesztése, amely valószínűleg a fent említett károkat okozhatja.
 • Kísérlet más felhasználók e-mail fiókjaihoz való hozzáférésre és adott esetben annak használatára, valamint üzeneteik módosítására vagy manipulálására.
 • A weboldalt vagy az ott található információkat kereskedelmi, politikai, reklámcélokra és bármilyen kereskedelmi célra használata, különösen kéretlen e-mailek küldésére.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy törölje mindazon hozzászólásokat, amelyek sértik a személy méltóságát, diszkriminatívak, idegengyűlölők, rasszisták, pornográf jellegűek, amelyek a fiatalság vagy gyermekkor, a közrend vagy a közbiztonság ellen irányulnak, vagy amelyek véleménye szerint publikálásra nem alkalmasak. A Tulajdonos semmilyen esetben sem vállal felelősséget a felhasználók fórumokon, chaten vagy egyéb eszközökön keresztül kifejtett véleményéért.

ADATVÉDELEM

Minden, ami az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos, az adatvédelmi szabályzatban szerepel.

TARTALOM. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDON

El Titular es propietario de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo: imágenes, fotografías, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad del Titular o bien de sus licenciantes.

A Tulajdonos a weboldalán található összes szellemi és ipari tulajdonjog tulajdonosa, és a weboldalon található elemek szintén a Tulajdonos vagy licencadói tulajdonában vannak (például: képek, fényképek, hang, hang, videó, szoftver vagy szövegek; védjegyek vagy logók, színkombinációk, design felépítés, a felhasznált anyagok, a működéséhez szükséges számítógépes programok, hozzáférés és használat stb.).

Minden jog fenntartva. A szellemi tulajdonjogról szóló törvény (Ley de Propiedad Intelectual) 8. és 32.(1) cikkének második bekezdése értelmében a jelen weboldal tartalma egészének vagy egy részének kereskedelmi célú sokszorosítása, terjesztése és nyilvános közlése, beleértve azok elérhetővé tételének módját is, bármilyen médiában és bármilyen technikai eszközzel, a Tulajdonos engedélye nélkül TILOS!

A GARANCIA ÉS A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalt és annak tartalmát, szolgáltatásait kizárólag az ő felelősségére használja. Konkrétan, csupán példaként említve, a Tulajdonos nem vállal felelősséget a következő területeken:

 • A weboldal működésének, szolgáltatásainak és tartalmának elérhetősége, minősége vagy átjárhatósága.
 • A cél, amellyel a weboldal a Felhasználó céljait szolgálja.
 • A hatályos jogszabályok Felhasználó vagy harmadik fél általi megsértése, különös tekintettel a más személyek vagy jogalanyok tulajdonában lévő szellemi és ipari tulajdonjogok megsértésére.
 • Rosszindulatú kódok vagy bármely más káros számítógépes elem megléte, amely a Felhasználó vagy harmadik fél számítógépes rendszerét károsíthatja. Minden esetben a Felhasználón múlik, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezik-e ezen elemek észleléséhez és eltávlításához, írtásához..
 • A tartalmakhoz vagy szolgáltatásokhoz való jogosulatlan harmadik felek csalárd hozzáférése, vagy adott esetben az üzenetek és kommunikáció bármilyen jellegű rögzítése, törlése, módosítása, vagy manipulálása, amelyet az említett harmadik felek végezhetnének.
 • A weboldalhoz való hozzáférés során a számítástechnikai eszközökben okozott károk, valamint a távközlési hálózatokban a szolgáltatást megszakító meghibásodások vagy lekapcsolások következtében a Felhasználókat ért károk.
 • Véletlen eseményből vagy vis maiorból, előre nem látott kényszerítő körülményből, elháríthatatlan akadályból eredő károk vagy veszteségek.

En caso de que existan foros, el uso de los mismos u otros espacios análogos, ha de tenerse en cuenta que los mensajes reflejen únicamente la opinión del Usuario que los remite, que es el único responsable. El Titular no se hace responsable del contenido de los mensajes enviados por el Usuario.

Fórumok, hozzászólások vagy más hasonló analóg terek használata esetén figyelembe kell venni, hogy az üzenetek kizárólag az azokat küldő Felhasználó véleményét tükrözik, aki kizárólagosan felelős azokért. A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználók által küldött üzenetek tartalmáért.

JELEN JOGI KÖZLEMÉNY MÓDOSÍTÁSA ÉS IDŐTARTAMA

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül végrehajtsa az általa megfelelőnek ítélt módosításokat a portálján, és annyi tartalmat és szolgáltatást módosíthasson, törölhessen vagy adhasson hozzá, amennyit a portálján elhelyez.

A jogi figyelmeztetés feltételei mindaddig hatályban marad, amíg azokat más megfelelően közzétett feltételek nem módosítják.

LINKEK

Abban az esetben, ha a https://www.amigohungaro.es oldalon más internetes oldalakra mutató linkek vagy hiperhivatkozások szerepelnek, a Tulajdonos nem gyakorol semmilyen ellenőrzést az említett webhelyek és tartalmak felett. A Tulajdonos semmilyen esetben sem vállal felelősséget a harmadik fél weboldalához tartozó linkek tartalmáért, és nem garantálja az említett hiperhivatkozásokon és az interneten található egyéb webhelyeken található bármely ügy vagy információ technikai rendelkezésre állását, minőségét, megbízhatóságát, pontosságát, amplitúdóját, valódiságát, érvényességét és alkotmányosságát. Hasonlóképpen, ezeknek a külső kapcsolatoknak a bevonása nem jelent semmilyen társulást, egyesülést vagy részvételt a kapcsolódó szervezetekkel.

KIZÁRÁSI JOGOK

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy visszavonja a portálhoz és / vagy a kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférést előzetes figyelmeztetés nélkül, önmagában vagy harmadik fél által, azoknak a felhasználóknak, akik nem tartják be a jelen jogi figyelmeztetés tartalmát.

ÁLTALÁNOSSÁGOK

A Tulajdonos a jelen feltételek megszegését, valamint a portál nem megfelelő használatát minden olyan polgári és büntetőjogi cselekedet végrehajtásával büntetheti, amely a törvény szerint alkalmazható.

ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS JOGHATÓSÁG

A Tulajdonos és a Felhasználó közötti kapcsolatot a hatályos spanyol szabályozás és törvények szabályozzák. A jelen jogi figyelmeztetésből eredő minden vitában és követelésben a spanyol fogyasztói és felhasználói bíróságok járnak el.

KISKORÚAK

Ez a weboldal szolgáltatásait 16 éven felüli felhasználóknak szánja. Ezen életkor alatti kiskorúak nem használhatják szolgáltatásainkat, ezért nem küldhetik el nekünk személyes adataikat. Tájékoztatjuk, hogy ha ilyen körülmény áll fenn, a Tulajdonos nem vállal felelősséget az ugyanebben a pontban foglalt figyelmeztetés megszegéséből eredő esetleges következményekért.

BIZTONSÁGI INTÁZKEDÉSEK – SSL

A Tulajdonos a weboldalára SSL-tanúsítvánnyal („Secure Sockets Layer”) szerződött.

Az SSL-tanúsítvány lehetővé teszi az összes személyes és bizalmas információ védelmét, amely egy webhelyen kezelhető, függetlenül a továbbított információtól, például a webhely kapcsolatfelvételi űrlapjairól a szerverhez, vagy az előfizetéshez bevitt adatoktól. hírlevelek vagy hozzáférés a védett területekhez stb.

A webhely címe zöld színnel jelenik meg, aktiválva a „https” protokollt, amely biztonságos kapcsolatot tesz lehetővé a webszerver és a felhasználó böngészője között.

Utolsó módosítás: 2022. október 10.